Ανακαίνιση μικρού διαμερίσματος στην Φυλής (Κέντρο Αθήνας)

Αποξήλωσεις

Αλλαγή υδραυλικών εγκαταστάσεων

Αλλαγή ηλεκτρολογικού πίνακα

Τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής  στο μπάνιο

Τοποθέτηση laminate

Κατασκευή σύνθετου γυψοσανίδας στο σαλόνι ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη

Αναδιαμόρφωση χώρου κουζίνα-σαλόνι

Ενοποίηση χώρων, σχεδιασμός και τοποθέτηση κουζίνας

Στοκάρισμα Σπατουλάρισμα Ελαιοχρωματισμός