Ανακαίνιση Εξωτερικών χώρων Εξοχικής Κατοικίας στον Ωρωπό